Regulamin Klubu
ZUZA BAITS

 

 1. Klub ZUZA BAITS to grupa osób dla których, karpiarstwo stało się życiową pasją. Wyznajemy zasadę złów i wypuść (złamanie tej zasady powoduje usunięcie z klubu). Członkowie klubu wzajemnie się wspierają, wymieniając się swym doświadczeniem zdobytym nad wodą. Łowiących na produkty ZUZA BAITS.
 2. Nasz cel to łowienie dorodnych karpi i amurów, obcowanie z przyjaciółmi i pięknem przyrody.
 3. Organem decyzyjnym w klubie jest Zarząd. Skład zarządu podany jest na końcu niniejszego regulaminu.
 4. Osoba chcąca zostać członkiem klubu wysyła mail na konto zuzacarp@o2.pl. Zwrotnie otrzyma w mailu wniosek. Do wniosku należy dołączyć kilka zdjęć ze złowionymi karpiami lub amurami (te dwa warunki muszą być spełnione łącznie).
 5. Po pozytywnym zatwierdzeniu wniosku osoba zainteresowana zostanie powiadomiona mailowo lub telefonicznie.
 6. Członek Klubu korzysta ze specjalnych zniżek na produkty ZUZA BAITS. Warunkiem członkostwa jest zakup produktów ZUZA BAITS w danym roku za minimum 300 zł.
 7. Członkowie grupy podczas połowów używają ubiorów opatrzonych w logo firmy ZUZA BAITS. Ubrania można nabyć w sklepie firmowym na stronie www.zuzacarp.pl.
 8. Członkowie Klubu otrzymają dostęp do zamkniętej grupy na FACEBOOK. Posty oraz wszelkie publikacje na grupie nie będą wykorzystywane przez żadną osobę należącą do tej grupy w żadnej formie. Materiał można udostępnić tylko i wyłącznie jeśli otrzyma się pisemną zgodę osoby/osób związanych bezpośrednio z tym materiałem.
 9. Każdy Członek ma obowiązek przesłać przynajmniej raz w roku, opis wraz ze zdjęciami wyprawy karpiowej. Przesłane materiały (tj. zdjęcia, nagrania wideo, tekst) na maila zuzacarp@o2.pl. Musi również pisemnie wyrazić zgodę na publikację ich przez firmę ZUZA CARP. Zgoda znajduje się na stronie www.zuzacarp.pl.
 10. W przypadku rezygnacji lub usunięcia członka Klubu wszystkie publikacje z nim związane mogą być nadal używane przez firmę ZUZA CARP na czas nieokreślony.
 11. Każdy członek naszego klubu postępuje zgodnie z zasadami przyjętymi przez zarząd tj.:
  1. Dbamy o porządek na łowisku oraz przestrzegamy zasadę złów i wypuść.
  2. Złowione ryby traktujemy humanitarnie, stosujemy środki dezynfekujące oraz odpowiednie maty i podbieraki.
  3. Używamy produkty ZUZA BAITS i propagujemy je .
  4. Aktywnie uczestniczyć w życiu grupy poprzez wymianę doświadczeń związanych z połowami oraz informacje dotyczące
  5. używanych produktów ZUZA BAITS ( Każda informacja jest ważna i może okazać się istotną w dalszym funkcjonowaniu firmy).
  6. Niestosowanie się do przedstawionych wyżej zasad lub rażące ich naruszanie skutkuje wykreśleniem z Klubu.Każdy członek Klubu ZUZA BAITS może na własne życzenie zostać wykreślony i nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji.

Zarząd Klubu ZUZA BAITS :

– Zuzanna Pietrzak,

– Jarosław Pietrzak,

– Mateusz Pietrzak,

– Leszek Pietrzak.