BARDZO WAŻNE !!!

   Instrukcja jak postępować z kulkami produkowanymi bez konserwantów firmy ZUZA CARP.

Kulki produkujemy na świeżo. Po złożeniu zamówienia potrzebujemy 7 dni na wyprodukowanie kulek i ich wstępne suszenie. To wystarcza by kulka w wodzie wytrzymała ok. 10 godz. Im dłużej będziemy suszyć kulki, tym samym wydłużymy ich pracę w wodzie.

  Są trzy sposoby, jak postępować z kulkami haczykowymi i zanętowymi. 

  1. Mrożenie – kulki przechowujemy w chłodni „nie lodówce” temperatura musi być minusowa.                                                                                                                                                            Ważna informacja – Kulki należy wyjąć z chłodni najlepiej 3 – 4 dni przed wyjazdem na ryby, należy je wysypać do kosza lub siatki i umieścić w przewiewnym miejscu. Kosza nie należy stawiać bezpośrednio na ziemi. Należy unikać miejsc, w których występuje wilgoć.
  2. Sól – kulki można zasypać solą. W tym przypadku kulki wyjmujemy w dniu wyjazdu na ryby.
  3. Suszenie –   To sposób mniej pewny i zalecany osobom, które posiadają pomieszczenia suche i co do których jest się w stu procentach pewnych, że nie ma wilgoci. Mimo pewności co do pomieszczenia, należy i tak, co jakiś czas kontrolować, czy nie weszła pleśń. Jeśli ona wystąpi, wtedy należy natychmiast umieścić kulki w soli. Kulki suszone stają się twarde, ale nie tracą swej wartości.

Po powrocie z zasiadki należy kulki zasypać solą – pewny sposób (zalecany) lub pozostawić w suchym miejscu w koszu albo worku – sposób mniej pewny (nie zalecany).

Życzymy udanych połowów.

W razie pytań, proszę dzwonić 608073228.